ISBN Title Author Ebooks
Total amount:


Fuglesangs Allé 4
DK-8210 Aarhus V

CVR: 27044514

Phone +45 8615 5777
Mail

Prices have been reduced with 10% discount
Opgaveskrivning - emnet, litteraturen og principperne
Author: Per Nikolaj Bukh
Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.Bogen fokuserer især på emnevalget samt på, hvordan litteraturen indgår i opgaven, og endelig på de opgaverelaterede teknikker, som mange studerende har udfordringer med at få håndteret på en god måde. Forfatterne er erfarne undervisere og giver igennem bogen svar på en række af de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.
Indhold

Forord

Kapitel 1 At skrive en opgave

Kapitel 2 Valg af emne

Kapitel 3 Vejlederen og vejledningen

Kapitel 4 Genrer og opgavetyper

Kapitel 5 Litteraturen som udgangspunkt

Kapitel 6 Litteraturhenvisninger

Kapitel 7 Litteraturlisten

Kapitel 8 Formulering og sprog

Kapitel 9 Opgavens komponenter

Kapitel 10 De enkelte detaljer

Kapitel 11 Aflevering, bedømmelse og eksamen

Litteraturliste

Stikordsregister
Publish date: 26-09-18
157,50
DKK
Copyright © 2009 - BSS Books
Powered by