ISBN Titel Forfatter E-bøger
Total beløb:


Stakbogladen A/S
Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 4
8000 Århus C

CVR: 28295170

Telefon 8612 8844
Mail

10% fratrukket prisen på BSS Books

Business data analysis - 4118

Titel
Forfatter   Pris  
Analysis of Multivariate Social Science Data
David J. Bartholomew, Fiona Steele, Irini Moustaki, Jane Gal
472,50 DKK
A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeli
Joe Hair
355,50 DKK

Economic forecasting - 5620

Titel
Forfatter   Pris  
Economic Forecasting
Graham Elliott, Allan Timmermann
598,50 DKK

Advanced financial econometrics - 6327

Titel
Forfatter   Pris  

Der er ingen bog til faget.

Advanced Econometrics - 6652

Titel
Forfatter   Pris  

Der er kun artikler til faget

Copyright © 2009 - BSS Books
Powered by