Kompendium i Bankret & Investering
Forfatter:
Forlag: ASPIRI
Beskrivelse: Kompendiet opstiller den omfattende regulering af banksektoren, ud fra en ambition om et juridisk logisk overblik.  

I overensstemmelse med faget Bankret og Investering på Københavns Universitet, er fokus i kompendiet på den danske lovgivning, men med en løbende henvisning til de relevante EU-retskilder og hensynene bag disse. Ligesom EU-lovgivningsproceduren og strukturen i de europæiske tilsynsmyndigheder beskrives i et selvstændigt kapitel i kompendiet. I de seneste år har der været en ivrig regulering af den finansielle sektor, herunder også pengeinstitutter. Der er dermed blevet skabt et stort og juridisk teknisk navigeringsfelt, som både stiller krav til kunnen indenfor national såvel som europæisk og international jura. Dertil skal tilføjes at finansielle virksomheder, som man ser dem i dag, typisk ikke kun driver pengeinstitutvirksomhed, men ofte tilbyder en bred vifte investeringsprodukter og rå
27,00 DKK