Werlauffs kompendier
Forfatter:
Forlag: EXTUTOPUBLISHING
Beskrivelse:

Werlauffs kompendier er et værdifuldt værktøj, som kan bruges af både praktikere og studerende til at få et opdateret overblik over de behandlede emner. I denne 4. udgave er otte kompendier samlet i én bog:

- Selskabsret
- Kreditret
- Civilproces
- Obligationsret
- Kontraktudarbejdelse
- Vedtægt og ejeraftale
- Ledelses- og ejeransvar
- Menneskerettigheder

 

Erik Werlauff er professor, dr.jur. ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. underviser i juridiske forhold om selskaber, finansiering, kontraktindgåelse og retspleje. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler inden for disse emner.

355,50 DKK