Action learning consulting
Forfatter: Molly-Søholm m.fl.
Forlag: DANSKPSYKOLOGISK
Beskrivelse: Titlen henviser til en ny tilgang i konsulentpraksis, som på en og samme tid samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

Forfatterne mener, der er behov for at forny den organisationskonsultative praksis, og at dette kan gøres ved at integrere managementkonsulentens blik for strategi, styring og struktur med proceskonsulentens optagethed af personlig mening og kunnen, teambaseret engagement og organisatorisk handlekraft.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater, samtidig med at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styri
369,00 DKK