Samfundsvidenskabelige metoder
Forfatter: Rasmussen, Erik S.
Forlag: SYDDANSK
Lagerstatus:
Beskrivelse: En generel introduktion til videnskabeligt arbejde og til det konkrete metodiske arbejde:

- Hvordan opstiller man en problemformulering?
- Hvordan skal man bruge den teoretiske litteratur?
- Hvordan anvender man andres begreber i sine egne undersøgelser?
- Hvordan gennemføres en undersøgelse baseret på enten kvalitative eller kvantitative metoder?
- Hvordan forholder man sig kritisk til andres og egne undersøgelser og data?
157,50 DKK