Formueret - Kompendium
Forfatter: Henrik Kure
Forlag: THOMSONREUTERS
Beskrivelse:

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af formueretten i oversigtsform:
  • Obligationsret, herunder aftaleret, almindelig obligationsret, dansk og international køberet samt kreditaftaleret,

  • Erstatnings- og forsikringsret, herunder erstatning uden for kontrakt, produktansvar og forsikringsret,

  • Ejendomsret, herunder panteret og tingsret,

  • Selskabsret, herunder interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber),

  • Kreditorforfølgning, herunder individualforfølgning (fogedret) og universalforfølgning (insolvensret).

  • Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.Nyt i 2. udgaveI forhold til 1. udgave er kapitlerne om ansættelsesret,

333,00 DKK