Skatteret - kompendium
Forfatter: Henrik Kure
Forlag: THOMSONREUTERS
Beskrivelse:

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:
  • Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatning

  • Den skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige indkomstskatter samt indkomstopgørelsen for personer, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, foreninger og fonde

  • Avancebeskatning, herunder aktieavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og ejendomsavancebeskatning

  • Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger.Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.Nyt i 6. udgaveI forhold til 5. udgave er der sket en række opdateringer som følge af lovændringer, ligesom der

234,00 DKK