Afsætningsøkonomisk modelsamling
Forfatter: Jepsen, J.
Forlag: SAMFUNDSLITTERATUR
Beskrivelse: Modelsamlingen er t‘nkt som et hj‘lpemiddel til opgavel›sning samt skriftlig eksamen i faget markedsf›ring p† de videreg†ende uddannelser. Modellerne er opdelt i fire hovedomr†der og er hver for sig forklaret med hensyn til anvendelse, teoretiske sammenh‘
27,00 DKK