Erhvervsret - opgaver og materialer
Forfatter: Henschel, R. F
Forlag: GAD
Beskrivelse: Opgaver revideret og ajourført. Erhvervsret - Opgaver & Materialer er udarbejdet til brug ved undervisning i erhvervsret ved handelshøjskoler og universiteter. Den knytter sig til fremstillingen i lærebogen Dansk Privatret. Opgaverne er stillet ved eksaminer på Handelshøjskolen i Århus eller som øvelsesopgaver. De enkelte opgaver er udarbejdet af forskellige undervisere ved Juridisk Institut. Der er foretaget et vist udvalg af opgaver, således at de fleste retsområder er dækket. I materialesamlingen er der lagt vægt på at vise eksempler på det juridiske retskildemateriale - fra EU-regler over lovgivning til domme og kendelser. Der vises tillige eksempler på en række typiske juridiske dokumenter.
332,10 DKK