Kompendium i EU-Ret
Forfatter: Jøren Ullits Olai Nielsen
Forlag: ASPIRI
Lagerstatus:
Beskrivelse: Kompendium i EU-Ret er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter. Udover at gennemgå de enkelte friheder, som udgør det overvejende element i pensum, omfattes tillige opholdsdirektivet og unionsborgerskabsbestemmelserne.
111,60 DKK