Makroøkonomi - videregående uddannelser
Udgave: 5
Årstal: 2018
Forfatter: Hans Jørgen Biede
Forlag: REITZEL
Lagerstatus:
ISBN: 9788741272092
Beskrivelse: Fjerde udgave af Makro›konomi - videreg†ende uddannelser er revideret og omstruktureret. I forhold til den tidligere udgave af bogen inddrages ›konomiens langsigtede potentiale nu p† et tidligere tidspunkt, og bogen er forenklet p† en r‘kke omr†der, blandt andet i den s†kaldte IS-LM-analyse og i kapitlet om inflation. Bogen kombinerer den samfunds›konomiske teori med en beskrivelse af den ›konomiske virkelighed og giver forst†elige forklaringer p† komplicerede ›konomiske sammenh‘nge.I forhold til den tidligere udgave af bogen er denne omstruktureret, s† ›konomiens langsigtede potentiale nu inddrages p† et tidligere tidspunkt. Desuden er bogen forenklet p† en r‘kke omr†der, blandt andet i den s†kaldte IS-LM-analyse og i kapitlet om inflation.Bogen er opdelt i tre dele. I del 1 gennemg†s nationalindkomsten p† kort og langt sigt inkl. nationalregnskab, eftersp›rgsel og finanspolitik. I del 2 analyseres udlandet og konkurrenceevnen, hvor der fokuseres p† betalingsbalancen og valuta. Del 3 om de finansielle marked
360,00 DKK