Globaløkonomi til marketing og service
Udgave: 2
Årstal: 2018
Forfatter: Hans Jørgen Biede
Forlag: REITZEL
Lagerstatus:
ISBN: 9788741271606
Beskrivelse: Globaløkonomi til marketing og service er baseret på Makroøkonomi og mikroøkonomi – videregående uddannelser. Den er tilpasset den nye studieordning på markedsføringsøkonom og studieordningen på serviceøkonom. Globaløkonomi giver læseren de grundlæggende værktøjer til at forståog analysere mikroøkonomiske problemstillinger samt en forståelsefor de samfundsøkonomiske sammenhænge. Den økonomiske teoribliver forklaret og kombineret med eksempler fra den virkelige verden. Bogen indledes med et kapitel om økonomisk analyse, og er derefteropdelt i fire dele. Hovedtemaet i den første del af bogen er prisdannelsei forskellige markedssituationer og ved forskellige offentlige indgreb. I anden del koncentrerer bogen sig om arbejdsmarkedet og denglobale udvikling, herunder internationale handel og internationalesamarbejder. Derefter rettes fokus i tredje del mod de m
405,00 DKK