Erhvervsjura - opgave- og materialesamling
Forfatter: Kennet Fischer Fh
Forlag: REITZEL
Lagerstatus:
Beskrivelse: Dette opgavehæfte knytter sig til lærebøgerne Erhvervsjura for de finansielle uddannelse og Erhvervsjura til marketing og service og følger samme emneområder.

Bogen indledes med en vejledning i opgaveløsning og dækker herefter alle relevante emner som
Juridisk metode og retskilder
Domstolene og procesretlige grundsætninger 
Aftaleret
Køberet
Erstatningsret
Produktansvar
Selskabsret
Arbejdsret
Persondata 
Markedsføringsret
E-handelsret
Varemærkeret
International privatret 
Insolvensret
Gældsbreve og andre fordringer
Handel med fast ejendom
Tinglysning
Pant
Kaution
Kreditaftaler 
Familieret
Arveret

Hæftet indeholder opgaver af variende omfang og supplerende materialer. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links
180,00 DKK